Geborgde werkwijze Leeftijdscheck 18+

1 juli 2021

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Bubbels2Bubbels erg belangrijk, bij een bestelling willen wij geen alcohol leveren aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe Bubbels2Bubbels invulling geeft aan een verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Bubbels2Bubbels wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft: 

  1. Hoe Bubbels2Bubbels, samen met bezorgdiensten, de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van Bubbels en de bezorging hiervan;
  2. Hoe Bubbels2Bubbels ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Bubbels2Bubbels;
  3. Hoe Bubbels2Bubbels controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Controles van Bubbels2Bubbels

 

1) Leeftijdsverificatiesysteem

Iedere bezoeker van onze webshop die een bestelling plaatst is verplicht om te bevestigen dat hij / zij 18 jaar of ouder is en dat de ontvanger van deze bestelling ook 18 jaar of ouder is en bereid is om zijn / haar leeftijd met een geldig legitimatiebewijs te laten verifiëren.

De bedoeling is om via iDIN of een ander leeftijdsverificatiesysteem een controle uit te voeren of consumenten ouder zijn dan 18 jaar. Dit systeem is nog niet voor handen. Bubbels2Bubbels zal dit leeftijdsverificatiesysteem implementeren wanneer dit beschikbaar is. 

 

2) Leeftijdscontrole bezorgdienst

Elke bestelling bij Bubbels2Bubbels versturen wij inclusief leeftijdscheck. Bezorgers controleren aan de hand van een legitimatie of de consument ouder is dan 18 jaar. Bestelling op Walcheren of de Bevelanden bezorgen wij zelf. Deze bestellingen controleren we aan de deur, we maken vooraf een afspraak op tijd. Zodat de consument zelf thuis is. De verzendkosten zijn dan gratis.

Wanneer een bestelling niet in het leveringsgebied wordt afgegeven versturen wij de Bubbels met een bezorgdienst die in het bezit is van de leeftijdscheck. 

Wanneer de consument niet thuis is zal het pakket gebracht worden naar een afgifte punt. Daar kan de consument met een geldig legitimatiebewijs de Bubbels afhalen. 

Wanneer de geadresseerde jonger is dan 18 jaar, zal het pakket retour worden genomen. Het pakket kan dan alsnog opgehaald worden. De leeftijdscheck blijft in deze bestaan. 

Afleveren bij buren of een ander persoon dat niet overeenkomt met de geadresseerde is niet toegestaan. 

 

Hoe borgt Bubbels2Bubbels dat iedereen zich binnen het bedrijf aan de regels houdt?

1) Informeren van medewerkers

Alle medewerkers van Bubbels2Bubbels informeren wij over het naleven van de verkoopregels. Daarbij is van belang om uit te stralen waarom wij geen alcohol verkopen aan minderjarigen. Wij verlangen van alle medewerkers dat ze op de hoogte zijn van de wet en regelgeving. Intern bespreken we de regels en hoe we de regels naleven.

 

Evaluatie

Eind maart beoordelen wij weer of de leeftijds check aanvullingen nodig hebben. Uit de evaluatie van december komt naar voren dat onze vervoerder geen mogelijkheid biedt om de leeftijdscontrole bij bezorging af te dwingen. Daar wij veel vast klanten hebben is het risico minimaal.

Verder blijkt dat onze klanten bij bezorging in Zeeland 35 en ouder zijn. Onze doelgroep heeft een hoge leeftijdsgrens.

 

laatste wijziging 2 december 2021